Kalkulator wyników 2023

Informacje o zawodach

21. Mistrzostwa Polski Masters w Rzutach Nietypowych
32. MPM w Pięcioboju Rzutowym i Wielobojach Ciężarkowych, 9. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wielobojach
34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, 13. Mistrzostwa Polski Lekarzy
 

Kalkulator wyników

Dane wejściowe Przeliczone wyniki
Dyscyplina
Wynik seniorowski  - X
Punkty  - X
Kategoria wiekowa
Siła wiatru
Wynik
 
 

W celu przeliczenia uzyskanego wyniku w danej konkurencji należy wybrać z listy kategorię wiekową. Następnie trzeba wskazać dyscyplinę. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie siły wiatru i uzyskanego rezultatu. Wynik zostaje przeliczony na wynik seniorowski oraz na punkty.
 
SIŁA WIATRU
 
Siłę wiatru należy podawać w [m/s] w formacie MM.cc,
gdzie:
MM - metry,
cc - centymetry.
Przy podawaniu siły wiatru można używać znaku, np. -1.20, +0.4 lub 0.4. Przy braku wiatru (lub jeśli jest nieistotny) wystarczy pozostawić wartość 0 podaną domyślnie.
 
WYNIK
 
Dla biegów należy wprowadzić wynik w formacie: GG:MM:SS.ss,
gdzie:
GG - ilość godzin,
MM - ilość minut,
SS - ilość sekund,
ss - setne sekundy.
Przykłady:
Dla maratonu 02:40:05.95 oznacza dwie godziny czterdzieści minut pięć sekund i dziewięćdziesiąt pięć setnych.
Bieg na 800m 02:40.53 to dwie minuty czterdzieści sekund i pięćdziesiąt trzy setne.
Bieg na 200m 25.83 to dwadzieścia pięć sekund i osiemdziesiąt trzy setne.
 
Dla skoków i rzutów wynik należy wprowadzać w formacie MM.cc,
gdzie:
MM - metry,
cc - centymetry.
Przykłady:
Skok w dal 5.60 oznacza pięć metrów i sześćdziesiąt centymetrów.
Skok wzwyż 1.40 oznacza jeden metr czterdzieści centymetrów.
Pchnięcie kulą 10.85 to dziesięć metrów i osiemdziesiąt pięć centymetrów.
 
Proszę pamiętać o używaniu znaku ':' pomiędzy ilością godzin i minut oraz minut i sekund. Do oddzielenia sekund od setnych części sekundy oraz metrów od centymetrów należy używać znaku '.'!

UWAGA:
Wartości punktowe następujących dyscyplin biegowych są przeliczane za pomocą współczynników na halę:
60m ppł, 60m, 300m, 1000m, 3000m.
Punkty dla pozostałych konkurencji biegowych (płaskie, płotki i przeszkody) są przeliczane współczynnikami na stadion.
Skoki oraz rzuty mają te same współczynniki do hali i na stadion.

Kalkulator

Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2024 by ATP_Web